Da Vinci 3B Yazıcı ve Modelleme Serisi

Da Vinci 3B Yazıcı ve Modelleme

3 Boyutlu (3B) yazıcılar, 3B tasarım verisini elinizle tutabileceğiniz gerçek ürünlere dönüştüren eklemeli üretim makinalarıdır. 3B yazıcılar sayesinde geleneksel yöntemler ile üretilmesi mümkün olmayan geometrik şekilleri üretebiliriz.

Bu atölye serisinde günlük hayatta kullanabileceğimiz nesneleri 3B yazıcıda üreterek hem bu teknolojinin potansiyelini, hem de kendimizin ne kadar fazla şey yapabileceğini keşfediyoruz. Bunun için bilgisayarda tasarım programında çizim yaparak 3B düşünme becerilerimizi geliştiriyoruz. Eskiz çalışmalarıyla başlayıp beyin fırtınasıyla devam ediyoruz. Tasarım odaklı düşünme ile bir endüstriyel tasarımcı gibi tasarım yapıyor ve 3B yazıcıları kullanarak günlük hayattaki problemlere çözüm buluyoruz.

Bu atölye serisinde 3B yazıcılara ek olarak yine 3B yazıcıda kalıp üreterek kalıpla üretim tekniğini ve kil çamurunu 3B objeye dönüştürebildiğimiz 3B seramik yazıcıları tanıyacağız.

Az adetli parçaları 3B yazıcıda yapacağımız bir ürünü silikon kalıplama yöntemi ile kendi kalıbını yapma imkanı sunuyor. 3B üretilmiş bir model üzerine silikon malzemesi dökerek elde ettiğimiz kalıplara vakum veya seramik, sıvı plastik, epoksi, gibi malzeme dökerek parçalar üretebiliriz.

#3Byazıcı #3Dprinter #3Bseramik #3Bseramikyazici #Ceramic3Dprinter #3boyutluyazici #3Btarayici #Fusion

Kullanılan Teknolojiler: 3B Yazıcı, 3B Tarayıcı, Seramik 3B Yazıcı, Tinkercad, Fusion

Atölye Serisi:

Da Vinci 1 – 3B Yazıcı Kullanımı Ve Baskı
Da Vinci 2 – 3B Model Geliştirme Ve Baskı
Da Vinci 3 – 3B Kalıp Geliştirme
Da Vinci 4 – 3B Seramik Yazıcılar